Styrelsen

Gäl­lande från års­möte 2016-03-06

Ord­fö­rande och Motor­flyg­chef
Alek­san­dar Arsic
aleksandar(a)arsi.se
0322–194 29, 0705–52 28 28

Vice Ord­fö­rande och Tek­nisk chef
Ste­fan Nord
spilot55(a)gmail.com
031–91 64 23, 0705–80 86 11

Sek­re­te­rare
Tor­björn Ryd­falk
torbjorn.rydfalk(a)bornet.net
033–26 94 50, 0708–62 37 19

Ekonomi/Kassör
Håkan Jans­son
hakan.komedi5(a)gmail.com
031–52 67 30, 0705–88 15 88

Leda­mot
Kent Ive­ling
kent_iveling(a)hotmail.com
0708–80 78 00

Skol­chef
Anders Ruds­mark
anders.rudsmark(a)telia.com
0738–51 53 92

IT– och infor­ma­tions­an­sva­rig
Andreas Stor­vik
storvik.andreas(a)gmail.com
0735–009794

Stu­g­an­sva­rig
Andreas Vib­ber
andreas.vibber(a)gmail.com

Sup­ple­ant

Ulf Are­fjord
gota.marinservice(a)tele2.se

0322–521 35, 0702–90 30 11

 OBS! Byt ut (a) till @ i e-postadresserna.