Flygklubben

Vi är sta­tio­ne­rade på Via­reds flyg­plats utan­för Borås, en myc­ket fin och välskött flyg­plats med en lång asfalt­bana, tax­i­ba­nor, tan­kan­lägg­ning, han­ga­rer och bri­e­fing­lo­ka­ler, så här finns alla faci­li­te­ter som du behö­ver. Kom gärna hit för att hälsa på oss!

Läs mer om flyg­plat­sen och de lokala bestäm­mel­serna här!

 

Adress
Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon
033 – 25 41 67

E-post
Infor­ma­tions­an­sva­rig

Bank­giro
914‑6358

Klicka på bil­den för större karta!