Vinnare av provlektion

Vin­nare i täv­lingen på spaka-själv-dagen blev Karl Lin­de­berg. Grat­tis!

Rätta svar i tävlingen:

1.  Ett flyg­plan får väga 275 kg tomt och 475 kg ful­las­tat och full­tan­kat. Båda sva­ren är på så vis rätt.

2.  Att flyga från Borås till Visingsö tar ca 35 minuter.

3.  Man ska flyga minst 12 tim­mar per år för att upp­rätt­hålla sitt flyg­cert (om man under­skri­dit det blir man inte av med cer­tet, men man måste göra en kon­troll­flyg­ning med en flyglärare)