Vårt nya flygplan är flygfärdigt

SE-VTS har anlänt i Borås. Pla­net är klart att boka för flyg­ning och skol­ning! Trans­pon­der kom­mer att mon­te­ras längre fram.