Vinnare av provlektion

Vin­nare i täv­lingen på spaka-själv-dagen blev Karl Lin­de­berg. Grat­tis! Rätta svar i täv­lingen: 1.  Ett flyg­plan får väga 275 kg tomt och 475 kg ful­las­tat och full­tan­kat. Båda sva­ren är på så vis rätt. 2.  Att flyga från Borås till Visingsö tar ca … Läs mer

Andreas tog bronsplats i civil flygfemkamp

Som en av spor­terna under SM-veckan i Norr­kö­ping täv­la­des det i civil flyg­fem­kamp i hel­gen. Andreas Nils­son pro­vade för första gången på att delta i den här täv­ling och lyc­ka­des ta hem brons­plat­sen. Bra job­bat Andreas! Här finns mer infor­ma­tion för den … Läs mer

Digitala instrument och stripes på SE-VTS

Instal­la­tion av helt ny digi­tal instru­men­te­ring (“glass cock­pit”) kom­mer att ske under vin­tern. Detta inne­fat­tar även trans­pon­der för distans­flyg­ning eller flyg­ning inom kon­trol­le­rat luft­rum. Instru­ment­pa­ne­len är av model­len Odys­sey G2 från MGL Avio­nics. Inför nästa flyg­sä­song pla­ne­rar vi att även appli­cera dekorstri­pes … Läs mer

Vårt nya flygplan är flygfärdigt

SE-VTS har anlänt i Borås. Pla­net är klart att boka för flyg­ning och skol­ning! Trans­pon­der kom­mer att mon­te­ras längre fram.